INFO !Ajouter ou modifier une adresse :

prière de m'écrire une carte postale ! . - Merci !

To add, or modify, an address :

please, send me a postcard ! Thanks !

Eine Adresse ändern, oder hinzu fügen :

bitte schreiben Sie mir eine Postkarte ! . - Danke !

07/06/2012

Greece

CHORIANOPOULOU  Maria
Vriandos  33
11364  ATHENS

KONTOU  Thomai
Xanthou  9
40200  ELASSONA

PAPACHRISTOU  Ioanna
Riga  Feraiou  8
40200  ELASSONA

STAMATOPOULOS  Nectarios
Kerkyras 113,  Kypseli
13 63, ATHENS

TRIANTIS  Aristotelis
Karaiskaki  127
43 100  KARDITSA