INFO !Ajouter ou modifier une adresse :

prière de m'écrire une carte postale ! . - Merci !

To add, or modify, an address :

please, send me a postcard ! Thanks !

Eine Adresse ändern, oder hinzu fügen :

bitte schreiben Sie mir eine Postkarte ! . - Danke !

07/06/2012

Japan

COHEN  Ryosuke
2-5-208  NIIHAMACHO
Ashiya-City  HYOGO  659-0031

HAMMOND  Mark
Teremachi  2-11-34
KANAZAWA  921-8033

HATAKEYAMA  Tadami
6-36-2 
HIGASINO  ITAMI  664-0004

LJUBOJEVIC  Laurie
Apt # 2 .  1-14-40
Minami  Sawa
Higashi Kurume
TOKYO  202-0023

MAYU
itakacho  143-1-702
CHIKUSAKU  464-0012

MURAKAMI  Kazunori
216  Nonaka-cho  Nishiwaki-shi
Hyogo-ken  677-0005  JAPAN

NAKAMURA  Keiichi
1 - 18 - 7 - 402  Kamiochiai
Shinjuku-ku , TOKYO  161 - 0034

OHASHI  Dragica
Kiyosu , Kiyosu City
2585-2  Edelhaim  101  AICHI
452-0942

SHIMAMOTO  Shozo   passed away
1-1-10  Koshienguchi
Nishinomiya  Hyogo
663-8113  Japan

SIMONE  Gianni
3-3-23 Nagatsuka, Midori-ku
Yokohama-shi
226-0027  KANAGAWA-ken

TOKITAMA
1-7-3-403  Hiroo  Shibuya-ku
Tokyo  150 - 0012

UEMURA  Mamoru
2-20-3  Ogino  Itami
664-0002   JAPAN

YOSHII  Isao
2-47  KASUGAOKA  Itami 
664 - 0893  Japan